Reu!25

Dydd Sadwrn / Llwyfan Acwstig / 19:00 – 21:00

Er mwyn dathlu chwarter canrif ers Noson Claddu Reu, mae Gareth Potter a Mark Lugg o’r grŵp Tŷ Gwydr yn atgyfodi eu clwb chwedlonol REU yn Tafwyl gyda djs a pherfformiadau byw. Y bwriad ydi dod a’r parti i’r dorf gyda chymysgedd o gerddoriaeth electronaidd byw a dj gydag elfennu gweledol a digymell.  Cyfuniad annisgwyl o’r hen a’r newydd gyda’r pwyslais ar hedonistiaeth. Mae REU!25 yn gaddo fod yn ddathliad o gerddoriaeth electronaidd Cymraeg, genre sy mor aml yn cael ei ddiystyru, ond sydd erbyn hyn wedi ffeindio’i gwreiddiau a chyfeiriad cryf.