Cost: Mae mynediad i Ffair Tafwyl am ddim! Does dim angen tocyn o flaen llaw, dim ond troi fyny ar y diwrnod!

Alcohol: Ni fyddwch yn gallu dod â’ch alcohol eich hun ar y safle. Mae Tafwyl yn ŵyl am ddim ac rydym yn ddibynnol ar incwm y bar i gynnal yr ŵyl. Mae Tafwyl wedi trwyddedu ardaloedd penodol o lawnt y Castell, ac mae gennym dri bar eleni gyda llawer o gwrw, seidr, coctels, gwinoedd a gwirodydd lleol,  fydd yn rhoi digonedd o ddewis i chi! Nid ydym yn trwyddedu ar gyfer hyn a bydd unrhyw un sy’n ceisio sleifio eu halcohol eu hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar yn cael eu chwilio ac efallai bydd gofyn iddynt adael y safle. Bydd rhaid i gwsmeriaid sydd o dan 18 oed adael safle’r ŵyl os canfyddir eu bod ag alcohol yn eu meddiant. Ni chaniateir gwydr ar unrhyw ran o’r safle chwaith.

Amseroedd: Bydd maes Tafwyl yn agor am 11.00 ac yn cau am 21.00 dydd Sadwrn a dydd Sul.

Parcio: Ni fydd maes parcio arbennig ar gyfer Tafwyl – ond mae sawl lle o amgylch y castell i barcio- Gerddi Soffia, NCP Westgate Street, Parc yr Arfau a llawer mwy.

Cŵn: Ni fydd modd dod a cŵn i’r castell yn anffodus – dim on cŵn tywys.

Hygyrchedd: Mae safle Tafwyl ei hun yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a rhieni gyda chadeiriau gwthio. Ceir toiledau anabl ar y llawr cyntaf yn y caffi. Am fanylion hygyrchedd gweddill safle’r castell ewch i www.cardiffcastle.com

Rhaglen: Dyma linc i raglen yr wyl: www.bit.ly/TafwylIssuu

Ac yn bwysicach na dim, cofiwch fwynhau!