Efa Lois yw’r artist arbennig sydd yn gyfrifol am ddyluniai Tafwyl eleni.

Yn wreiddiol o Aberystwyth mae Efa yn fyfyrwraig Pensaernïaeth ar fin cychwyn ei chweched flwyddyn o gwrs saith mlynedd ym Mhrifysgol Lerpwl.

Rydym yn hynod o falch fod Efa yn rhan o Tafwyl eleni ac rydym yn awyddus iawn i bawb gael gwybod mwy amdani! Dyma gyfweliad bach gafon ni dros goffi yn ddiweddar…

 

Sut wyt ti’n teimlo am fod yn ddylunydd ar gyfer Tafwyl eleni ?

Mae cael bod yn arlunydd ar gyfer Tafwyl wir yn anrhydedd – dwi’n dwli ar yr ŵyl, ac wedi cael cymaint o hwyl yno yn y gorffennol.

Sut teimlad yw weld dy waith ar hyd waliau / posteri a flyers o gwmpas Caerdydd ?

Mae’n brofiad swreal iawn – dwi’n methu credu’r peth, a bod yn onest. Mae’n deimlad gwych.

Mae gen ti ‘fan base’ fawr iawn erbyn hyn mae rhaid! Sut a ble daeth y syniad o dy fusnes Rhithganfyddiad?

Haha – wn i ddim am hynny, ond diolch yn fawr! Dechreuodd Rhithganfyddiad yn ystod fy mlwyddyn allan pan oeddwn yn byw ym Mae Caerdydd. Roedd yr ystod o bensaernïaeth a gollwyd yn y bae, pan adeiladwyd ‘Bae Caerdydd’ o’r hen ‘Tiger Bay’ yn drychineb. Collwyd cymaint o gartrefi, ond hefyd cymuned, a hanes oedd mor ddiddorol a phwysig i Gymru gyfoes. Fe’m hysbrydolwyd i ddechrau’r prosiect, gyda Morgan Owen, y bardd, wrth edrych ar Drebiwt, a bellach mai Teigr ‘Tiger Bay’ yn cael ei ddefnyddio ar ein printiau fel arwydd o’r hyn a gollwyd.

Erbyn hyn rydym ni wedi ehangu’r casgliad o ‘rithganfyddiadau’ tu hwnt i ffiniau’r ddinas, ac mae mwy o ardaloedd o Gymru ar eu ffordd!

Pwy sy’n dy ysbrydoli di?

Yn gelfyddydol, fy ysbrydoliaethau mwyaf yw Tove Jansson a Kay Nielsen. Dwi hefyd yn cael fy ysbrydoli’n fawr gan bensaerniaeth, a chwedloniaeth a thirwedd Cymru.

Wyt ti am ddod i Tafwyl dros y penwythnos? Beth neu pwy wyt ti’n edrych mlaen at fwyaf yn ystod yr wyl? 

Un o fy hoff bethau am Tafwyl yw’r gallu i gerdded o gwmpas a darganfod pethau newydd, ond dwi’n sicr yn gyffrous iawn i weld Gareth Bonello, Beth Celyn, Candelas, Alun Gaffey a Patrobas – mae cymaint i’w weld! Ac mae Beirdd // Beats a’r sgwrs ar Heddwch yn y Ddinas yn swnio’n ddiddorol iawn.

Beth sydd i ddod yn byd Efa nesaf ?

Dwi ar fîn lawnsio casgliad o grysau-t, sy’n cynnwys fy narluniau, o’r enw ‘Golau Arall’ (@golau.arall ar Instagram, ac @GolauArall ar Drydar), mae yna ddatblygiadau cyffrous o ran fy ngwaith gyda Prosiect Drudwen, ac mae’r casgliad o brintiau Rhithganfyddiad yn dal i ehangu. Dwi hefyd yn sgwennu fy nhraethawd hir!

 

Dwi ar Instagram a Thrydar fel @efalois.