Partneriaeth newydd Orchard a Tafwyl

Mae’n bleser cyhoeddi mai Orchard yw Parter Cyfryngau Tafwyl.

Mi fydd Orchard Media and Events yn cefnogi’r ŵyl, sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf, fel partner cyfryngau. Mi fydd yr adran gynhyrchu sy’n arbenigo mewn gwaith dwyieithog yn ffilmio drwy gydol y penwythnos. Bydd Orchard yn creu cynnwys amrywiol o’r castell; gan gynnwys filmiau, clipiau a chynnwys ar-lein i helpu hyrwyddo’r ŵyl.

Meddai Rob Light, Penaeth Adran Gynyrchu Grwp Orchard; “Rydym yn hynod o falch i gefnogi Tafwyl eleni. Mae’n gyfle gwych i ni ddathlu ein hymrwymiad i gelfydd a diwylliant Cymraeg. Mae Orchard yn darparu gwasanaethau creadigol dwyieithog ac yn falch fod dros hanner ein staff yn siaradwyr Cymraeg. Rydym yn cefnogi ein staff i siarad a dysgu Cymraeg, felly mae hwn yn bartneriaeth berffaith i ni. Yn gwmni Cymreig; mae’n bwysig i ni gefnogi ein diwylliant, a hefyd mae’n gyfle i ni hyrwyddo Cymru i’n cleientiaid – llawer ohonynt sydd yn rhyngwladol ac yn caru dysgu am Gymru. Mae gwasanaethau creadigol arbenigol Orchard yn cynnwys PR, marchnata, prynu a dylunio cyfryngau, dylunio, cynhyrchu AV, digwyddiadau, VR a digywddiadau.”

thinkorchard.com @thinkorchard