Palenco yw Llŷr Pari a Dafydd Owain. Mae Gruff ab Arwel, George Amor ac Osian Williams yn ymuno â nhw ar lwyfan. Dyma lein-yp sydd wedi perfformio a chyfansoddi i nifer o fandiau eraill gan gynnwys Jen Jeniro, Sen Segur, Y Niwl, Candelas, Eitha Tal Ffranco a Cowbois Rhos Botwnnog.

www.klepdimtrep.com