Does dim angen cyflwyniad i’r canwr enwog o Solfach – Meic Stevens yw un o ffigyrau mwyaf eiconig y byd canu cyfoes Cymraeg. Mae Meic Stevens yn parhau i’n diddanu ni ac yma yn Nhafwyl fe gewch y cyfle i brofi talent yr athrylith a’i fwynhau unwaith eto.