Mae Mabli a’r band wedi bod ‘dau gilydd ers dros blwyddyn nawr ac wedi joio’r holl gyfleoedd y mae nhw wedi eu cael i berfformio ynghyd o amgylch Cymru. Roedd Hâf 2017 yn hynod brysur rhwng gigio; cael perfformio mewn awyrgylch hudol ar draeth Llangrannog yng Ngŵyl Nol a Mlân ac, wrth gwrs, y gig gorau hyd heddiw, yn ôl Mabli, oedd rownd derfynol cystadleuaeth Brwydr y Bandiau yn ‘Sdeddfod Môn. Mae Mabli yn astudio yn Llundain ar hyn o bryd, felly sdim llawer o gyfle i ddod ynghyd i gigio felly mae cael chwarae yn Nhafwyl eleni yn bleser llwyr!