Mae Gŵyl Tafwyl wedi bod yn llwyddiant enfawr eto eleni. Yn ôl Menter Caerdydd, trefnwyr yr ŵyl, daeth dros 38,000 i Tafwyl 2017 – yn cynnwys digwyddiadau wythnos ffrinj Tafwyl a’r prif ddigwyddiad ar y 1af a’r 2il o Orffennaf.

Cafodd ffair Tafwyl 2017 ei chynnal yng Nghaeau Llandaf yn hytrach na Chastell Caerdydd eleni ac, ar adegau prysur, roedd dros 8,000 o bobol yn mwynhau’r digwyddiad ar yr un pryd. Roedd Tafwyl 2017 hefyd wedi denu mwy o bobol ifanc nag erioed o’r blaen yn ogystal â nifer mawr o bobol o ledled y wlad oedd yn mynychu Tafwyl am y tro cyntaf.

Ymysg uchafbwyntiau Tafwyl 2017 oedd:

–           Sesiwn gyda rheolwr tîm pêl droed Cymru, Chris Coleman

–           Perfformiadau gan Geraint Jarman, Yws Gwynedd, Candelas, Lleden a Meic Stevens

–           Llwyfan ysgolion Tafwyl yn croesawu ysgolion di-gymraeg yr ardal i berfformio

–           Prosiect bandiau ysgolion Tafwyl, gyda pherfformiadau gan fandiau Ysgolion Fitzalan, Whitchurch High, Glantaf, Plasmawr a Bro Edern yn dilyn gweithdai

–           Ardal Bwyd Stryd mwy nag erioed o’r blaen

–           Rêf Teulu ‘Big Fish Little Fish’ yn yr ŵyl am y tro cyntaf

–           Trac a Chwpwrdd Nansi yn curadu prynhawn o gerddoriaeth werin

Dywed y trefnwyr: “Mae Tafwyl yn parhau i fynd o nerth i nerth – gyda dros 38,000 o bobol yn mynychu eleni. Rydym yn falch iawn bod yr ŵyl wedi’i sefydlu fel digwyddiad blynyddol allweddol i Gymry Cymraeg a ddi-gymraeg Caerdydd a thu hwnt.

“Unwaith eto mae Tafwyl wedi profi pam ei fod yn un o brif ddigwyddiadau yng nghalendr y ddinas – yn codi proffil cerddoriaeth, celfyddydau a diwylliant Cymru. Mae’r digwyddiad hefyd wedi cael effaith positif iawn ar y gymuned leol – yn enwedig busnesau – a hoffwn ddiolch i bawb am roi croeso cynnes i ni”.

Meddai Geoff White-Park, perchennog Cafe Castan: “Fel perchennog busnes, rydw i’n hapus iawn bod Tafwyl wedi dod i’r ardal eleni. Rwyf yn llawn edmygedd ag ansawdd a threfniadaeth y digwyddiad. Rydw i’n gobeithio y bydd Tafwyl yn dychwelyd i’r gymuned eto yn y dyfodol”.

Cafodd Tafwyl 2017 yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Caerdydd, Celfyddydau & Busnes Cymru, Cronfa Loteri Fawr a BBC Cymru. Cafodd hefyd ei noddi gan New Directions, Capital Law, Equinox Communications, Clwb Ifor Bach, Jiráff Gwyrdd, Academi Hywel Teifi a Choleg Caerdydd a’r Fro.