Wedi’u hysbrydoli gan ‘Late Night Pop Dungeon’ gyda Charlotte Church, bydd Lleden yn chwistrelliad o glitter, hwyl a chaneuon gwych ar lwyfan y Maes unwaith eto eleni !