Un o fandiau gwerin mwyaf blaenllaw Cymru yn recordio ar gyfer albym BYW newydd – dewch i fod yn rhan o’r gynulleidfa ar yr albym!

Mae 2018 yn flwyddyn gyffrous i Jamie Smith’s MABON – wedi chwarae bron i gant o gyngherddau ers rhyddhau eu halbym dwetha ‘The Space Bewteen’ yn 2016, wele nhw yn paratoi i recordio eu seithfed albym eleni.  Hwn fydd eu ail albym byw – fe enillodd yr un cyntaf wobr Spiral Award am yr Albym Offerynol Gorau yn 2010.

Ystyrir y band o bum cerddor penigamp yn un o’r grwpiau gwerin mwyaf gweithgar a disglair ym Mhrydain, a’u nerth yw eu perfformiadau byw: ‘sioeau byw gwych’ yn ol y Guardian; ‘heb eu tebyg’ ebe’r cylchgrawn Songlines; a sonia hyd yn oed y Financial Times am eu enw da a’u cyngherddau ‘stratospherig’.

Yn ogystal a gweld cerddoriaeth wefreiddiol a llwyth o hwyl ar y llwyfan, dyma’ch gwahodd i gymryd rhan yng ngham nesaf y band, wrth iddyn nhw recordio’u sioe yn barod i rhyddhau’r albym byw yn yr hydref.

www.jamiesmithsmabon.com