Hyll

Hyll ydyn ni, neu o enau person o Gaerdydd “Ni yn Hyll”. Tri aelod sydd i’r band ar hyn o bryd – Bedwyr, Jac ac Iwan – ond gan nad oes yr un ohonom yn hoff o chwarae’r dryms efallai bydd aelod newydd gennym yn y dyfodol agos…!

Ar ôl cystadlu ym Mrwydr y Bandiau 2015 (heb lwyddiant) rydym ni wedi mynd o nerth i nerth gan ryddhau tair sengl, Ysgol, Slingshot a DGTMR*, ac yn gweithio ar EP gyda Mei Gwynedd ar hyn o bryd! Cawsom haf prysur iawn llynedd gan berfformio yn Tafwyl, Crug Mawr, Clwb Ifor Bach ar sawl achlysur ac yn yr Eisteddfod felly braf yw bod dol yn y ddinas i gael chware eto yn yr ŵyl hon.