Mae Hyll yma i gael amser da gyda’u swn hwyliog, ifanc a bachog. Anodd yw peidio canu a dawnsio i’w rhyddmau di-ri o pop-punk i slacker-rock. Hawdd yw gweld eu bod wedi cael eu dylanwadu’n gryf gan amryw eang o fandiau; o Electric Six a Gorky’s Zygotic Mynci, i Mac Demarco a Car Seat Headrest. Mae Hyll yn hen law erbyn hyn yn diddanu pobl Caerdydd ac yn edrych ymlaen yn fawr i gael chwarae’n Tafwyl eto eleni! Hir oes i’r haf!!