HMS Morris

Dydd Sadwrn / Prif Lwyfan / 17.00 – 17.40

Mae HMS Morris yn fand Celf-Bop Cymraeg sy’n chwarae gydag ochrau ymylol, od seicadelia – yn creu cerddoriaeth arbrofol hyderus heb golli hygyrchedd. Ma na frathiad o bync modern i’r grŵp, a ffrydiau o synths a lleisiau afreolus, ond ymysg y cyfor mae yna lif bwriadol a soniarus. Rhyddhaodd y band eu albwm cyntaf ym mis Tachwedd 2016, ac fe’u disgrifiwyd fel ‘trip go iawn, sain aml-ddimensiwn sy’n teithio ardaloedd newydd anturiaethus o gerddoriaeth’ (Clash). Mae’r broses gynhyrchu eisioes ar waith ar y casgliad uchelgeisiol nesaf o ganeuon – amser i gasglu eich pac ac ymrestru â’r criw!