Gŵyl o fewn gŵyl! Cyhoeddi Ardal Fwyd Tafwyl 2018

Noddir yr ardal fwyd gan Wriggle 

Mae ardal fwyd Tafwyl yn ŵyl yn ei hun, gyda mwy o stondinau bwyd stryd nag erioed o’r blaen a digonedd o fariau. O fwyd stryd Thai, Mecsicanaidd a Groegaidd i brydau llysieuol a fîgan maethlon, a digon o opsiynau o bwdinau blasus…mae rhywbeth at ddant pawb!

Mae Wriggle yn ganllaw ar gyfer y bwyd, diod a’r digwyddiadau annibynnol gorau yng Nghaerdydd. Mae Wriggle yn casglu’r cynnigion gorau gan gwmniau annibynnol am brisiau fforddiadwy ar eu app a gwefan. Eleni, am y tro cyntaf bydd Wriggle yn noddi Ardal Fwyd Tafwyl. I ddathlu lawrlwythwch yr app i dderbyn £2 oddi ar gynigion Wriggle:  https://www.getawriggleon.com/redeem/tafwyl

Stondinau Bwyd Tafwyl 2018

• Grazing Shed – Bygyrs wedi eu creu o gynhwysion Cymreig lleol
• Tukka Tuk – Bwyd stryd Indiaidd arbennig gan Purple Poppadom
• Meat and Greek – Bwyd stryd Groegaidd wedi ei weini’n boeth, yn syth oddi ar y siarcol
• Brother Thai – Stondin fwyd stryd Thai o strydoedd Bangkok i ganol De Cymru
• Ffwrnes – Pizzas Neopolitanaidd tân coed wedi eu hysbrydoli gan Gymru a’r Eidal
• Fritter Shack – Bwyd figan a llysieuol maethlon sy’n defnyddio’r cynhwysion gorau o Gymru
• Bodlon – Salad lliwgar a brechdanau ffres
• Welsh Creperie Co. – Crèpes melys a sawrus blasus, gan gynnwys opsiynau llysieuol
• Kitchy – Prydau plant a thatws pôb
• Fablas – Hufen Ia a sorbe a dwsinau o wahanol flasau anhygoel
• Hard Lines Coffee – Coffi ffres a chacennau cartref
• Science Cream – Amrywiaethau o bwdinau blasus gan gynnwys brechdanau cwcis, Alasga pôb, conau candi-fflos a bomiau browni

Bariau Tafwyl 2018

Noddir ardal y bar gan Brains

Eleni bydd ardal y bar yn cael ei noddi gan Brains. Mae’r bragdy eiconig wedi bod yn bragu ers 1882, ac wedi tyfu yn eithriadol dros y blynyddoedd i fod yn un o fusnesau blaenllaw Cymru. Bydd cyfle i flasu amrywiaeth o gynnyrch Brains ar y bariau yn ogystal â’r canlynol…

• Prif Far – Bydd dau far mawr gyda amrywiaeth eang o gwrw, lagers, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn i dorri syched yr ymwelwyr. Bydd amrywiaeth o gynnyrch Cymreig yn cael ei werthu gan gynnwys Cwrw Tafwyl (Tomos & Lilford) sy’n cael ei fragu’n arbennig, Brains, Cwrw Llŷn, Gower Brewery a Wrexham Lager.
• Bar Coctel Milgi – Coctels creadigol gyda ffocws cadarn ar flas naturiol.
• Cavavan – Mae’r garafán seicadelig hon o’r 70au wedi cael ei thrawsnewid i greu bar sy’n gwerthu Cava, Prosecco a Champagne.