Gyda dim ond ychydig o ddyddiau i fynd tan Tafwyl, dyma bethau i gofio am yr ŵyl:

Cost: Mae mynediad i Ffair Tafwyl am ddim. Bydd rhai gweithgareddau yn codi ffi bach, ond mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau am ddim.

Alcohol: Mae Tafwyl wedi trwyddedu ardaloedd penodol o Gaeau Llandaf ac mae gennym bedwar bar eleni gyda llawer o gwrw, seidr, coctels, gwinoedd a gwirodydd lleol, fydd yn rhoi digonedd o ddewis i chi, ond ni fyddwch yn gallu dod â’ch alcohol eich hun ar y safle. Nid ydym yn trwyddedu ar gyfer hyn a bydd unrhyw un sy’n ceisio sleifio eu halcohol eu hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar yn cael eu chwilio ac efallai bydd gofyn iddynt adael y safle. Bydd rhaid i gwsmeriaid sydd o dan 18 oed adael safle’r ŵyl os canfyddir eu bod ag alcohol yn eu meddiant.

Polisi Her 25: Mae pob bar yn Tafwyl yn gweithredu polisi Her 25. Os ydych yn ddigon ffodus i edrych o dan 25, ewch i stondin gwybodaeth yr ŵyl lle gallwch gasglu band arddwrn ar ôl dangos ID.

Gwydr: Ni chaniateir gwydr ar unrhyw ran o’r safle.

Plant: Rydym yn gofyn i bob rhiant ymweld â’r stondin wybodaeth wrth gyrraedd yr ŵyl, i gasglu band garddwrn ar gyfer eich plant, lle gallwch lenwi manylion cyswllt i gysylltu â chi dylech cael eich gwahanu.

Ysmygu: Mae ardaloedd ysmygu penodedig, ond ni cheir ysmygu ym mhob rhan o’r maes.

Cŵn: Caniateir cŵn ar y safle mewn ardaloedd penodedig, ond nid tu mewn i unrhyw babell. Parchwch eraill a chliriwch ar ôl eich cŵn. Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser.

Diogelwch: Bydd y mesurau diogelwch ar faes Tafwyl yn cynyddu eleni. Bydd y mesurau yn cynnwys mwy o staff diogelwch ynghyd ag archwiliadau bagiau wrth y fynedfa. Gofynnir yn garedig i bawb gydweithredu a chynorthwyo’r staff diogelwch gyda hyn, a pheidio dod a bagiau mawr na rucksacks i’r ŵyl. Gofynnwn yn garedig i’n hymwelwyr adael digon o amser i gyrraedd yr ŵyl, a bod yn amyneddgar wrth giwio.

Arian Parod: Bydd pedwar peiriant arian parod ar gael i’w defnyddio yn Tafwyl.

Parcio: Ni fydd maes parcio arbennig ar gyfer Tafwyl – ond mae sawl lle o amgylch yr ardal i barcio.

Amseroedd: Bydd maes Tafwyl yn agor am 11.00 ac yn cau am 21.00.

Hygyrchedd: Mae safle Tafwyl ei hun yn gwbl hygyrch i bawb. Ceir toiledau anabl ar faes yr ŵyl a chyflysterau newid cewyn.

Ac yn bwysicach na dim, cofiwch fwynhau!