Gwirfoddolwyr

Mae Menter Caerdydd yn edrych i recriwtio unigolion cyfeillgar a brwdfrydig dros 18 oed i wirfoddoli yn Tafwyl eleni, ar y 1af ac 2il o Orffennaf 2017.

Fel Diolch, cewch:
– Tocyn bwyd £10 a diod i ‘w gwario yn un o stondinau bwyd yr ŵyl
– Cyfle i wirfoddoli yn un o wyliau mwyaf Cymru
– Crys-T Tafwyl arbennig

Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen