Bydd nifer o stondinau amrywiol yng Ngŵyl Tafwyl eleni, o stondinau bwyd a diod, i stondinau celf a chrefft. Dyma restr o’r stondinau:

 • Adra
 • Bacws Haf
 • Brybeque
 • Bodlon
 • Bodoli
 • Calon Mam
 • Cartref
 • Carw Piws
 • Ceginau Baw Cymru
 • Cyfarchion
 • Cymruti
 • Draenog
 • Dyfal Donc
 • Dyma Fi
 • Einir PG
 • Ewemoo
 • Gemwaith Wyn Jewellery
 • Janglerins
 • Katherine Jones
 • Katie Barret Photography
 • Katy Mai
 • Lyfkins Coffee
 • Meinir Wyn
 • Michael Goode
 • Miriam Jones
 • Perris & Corr
 • Rhiannon Art
 • Sara Lois Jewellery
 • Silibili
 • Seren Willow
 • Steil
 • Stiwdio Mwclai
 • Stwff
 • Tast Natur
 • Gweni
 • Wic Wam a Apton
 • Seld
 • Fair Do’s
 • Rig Out
 • Oriel Pwlldefaid
 • Penylan Pantry
 • Penylan Preserves
 • Merched y Wawr
 • Teithiau Tango
 • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
 • Y Dinesydd