Ardal Chwarae BWRLWM!

Dewch draw i greu, chwarae a mwynhau!

  • Sesiynau Garddio
  • Gweithdai Printio
  • Creu Pen-Wisg
  • Gweithdai RSPB
  • Adeiladu Den
  • Gweithdai Creu Ffon Hud
  • Gweithdai Celf a Chrefft Sgrap
  • Sesiynau Sgiliau Syrcas
  • Gweithdai Bybls gyda Dr Zigs

 

Tipi Llyfrgelloedd Caerdydd

Ymunwch â Llyfrgelloedd Caerdydd yn eu tipi ar gyfer amser stori a chrefft, i bori trwy a thrafod llyfrau a darganfod mwy am Her Ddarllen yr Haf.

Y Llwyfan

Noddir gan New Directions Addysg

Ymunwch yn hwyl Y Llwyfan! Cewch eich diddanu gan gerddoriaeth, dramâu a dawns! Yn ogystal â pherfformiadau gan ysgolion cynradd y ddinas, bydd criwiau Plasmawr, Glantaf, Bro Edern ac Academi Berfformio Caerdydd yn perfformio. Bydd plant bach y Cylchoedd Meithrin hefyd yn camu i’r llwyfan – yn sicr, perfformwyr ieuengaf Tafwyl! Trystan Elis Morris a Tudur Philips bydd yn cadw trefn ar y dydd Sadwrn, a bydd cyfle i gwrdd a chyflwynwr Cyw ar y dydd Sul a ymuno â nhw i ddawnsio a chanu yn y prynhawn!