Noddir gan Feithrinfa Jiraff Gwyrdd

I’r plant meithrin bydd gweithgareddau trwy gydol y penwythnos wedi eu cydlynu gan Feithrinfa’r Jiraff Gwyrdd, meithrinfa organig dwyieithog yng Nghaerdydd i blant 0-5 oed. Dewch i fwynhau sesiynau creadigol, sesiynau stori, a gweithdai amrywiol. Cyfle i’r plant fwynhau mewn sesiynau paentio creadigol a chreu gloop. Bydd gweithdai creu byrbrydau iachus a blasus ac amser stori a chân. Bydd cyfle hefyd i ddianc o fwrlwm yr ŵyl yn y gornel ymlacio – lle bydd modd bwydo a newid mewn man tawel.