Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Dewch i Babell y Dysgwyr. Mae Cymraeg i Oedolion, Caerdydd wedi trefnu amserlen gyffrous ar eich cyfer chi.

Bydd Pabell y Dysgwyr yn llawn bwrlwm eto eleni gyda rhywbeth at ddant pawb – o ddechreuwyr pur i siaradwyr rhugl sydd angen hwb i ddefnyddio’u Cymraeg. Bydd amryw o westeion diddorol ar y llwyfan, llawer o hwyl yn y gornel celf a chrefft gyda Cymraeg i Blant a phaned am ddim yn y caffi. Cyfleoedd gwych i ymarfer eich Cymraeg a dod i adnabod nifer o ddysgwyr eraill. Dewch draw i’r gornel ymholiadau hefyd i drafod cyrsiau addas ar eich cyfer chi!

Ar y dydd Sadwrn, cewch gwrdd ag actorion Pobol y Cwm a’r canwr Gareth Bonello, clywed am lyfr newydd Dr Lynda Pritchard Newcombe a mwynhau sesiwn am dactegau dysgu ail iaith gyda darlithydd Prifysgol Caerdydd, Dr Jonathan Morris. Bydd hefyd cyfle i ddysgu am Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 a mwynhau sesiwn Stori a Chân Cymraeg i Blant, felly dewch yn llu!

Ar y dydd Sul, dewch i ymuno â gweithdy Macbeth gyda Theatr Genedlaethol Cymru, mwynhau sesiwn “Sut i Ddysgu Geirfa” a dysgu am lyfrau darllen sy’n addas i chi yn sesiwn Jo Knell, perchennog Cant a Mil Vintage. Bydd Manon Steffan Rhos yna hefyd yn siarad am ei Stori Sydyn newydd ynghyd â sesiwn Stori a Chân arall Cymraeg i Blant. Dewch i fwynhau!