Yurt llawn trafodaethau panel, sesiynau holi ac ateb, straeon a drama.

Ymysg y sesiynau bydd:

 

Cofion Ralgex

Sesiwn llawn gwingo a chwerthin (gobeithio!) yn trafod atgofion sur a melys rhai o wynebau ac enwau amlycaf Caerdydd o dyfu i fyny yn y brifddinas. Yr awdur Llwyd Owen fydd wrth y llyw, gyda’r sylwebydd celfyddydol Lowri Haf Cooke, y gantores Ani Glass, y darlledwr Huw Stephens a’r canwr-gyfansoddwr, Aled Rheon yn gwmni iddo ac yn darparu’r hanesion a’r straeon fydd yn sicr o fod yn werth eu clywed.

Yoga Pen Tost

Wedi joio ychydig yn ormod yng Nghlwb Ifor neu’r Mochyn Du? Y peth olaf fyddwch yn teimlo fel ei wneud y bore wedyn yw yoga….ond dylech chi! Gall ychydig o yoga gyflymu’r gwella a’ch paratoi at ddiwrnod arall llawn hwyl! Sesiwn hamddenol ac ychydig o hwyl gyda’r tiwtor yoga Tara Bethan.

Dwyieithrwydd yn y Diwydiannau Creadigol / Bilingualism in Literature and the Creative Industries

Darlithydd Prifysgol Caerdydd, Dr Lisa Sheppard bydd yn arwain sgwrs ar ddwyieithrwydd mewn llenyddiaeth ac yn y diwydiannau creadigol. Cyfle i drafod yr heriau a’r cyfleoedd y mae dwyieithrwydd yn eu cynnig ym myd y diwydiannau creadigol a’r celfyddydau.

Oes prinder awduron o gefndir ail iaith sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg, ac a oes diffyg cynrychiolaeth i fywyd Saesneg ei iaith yng Nghymru ar y teledu? Mared Swain ac Alun Saunders fydd yn trafod.

 

Menywod a’r Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd, 1840–1920 | Women and the Welsh language in Cardiff, 1840-1920

Gŵyr pawb fod y cyfnod 1840–1920 yn un ffurfiannol yn hanes Caerdydd, ond bu tuedd weithiau i danbrisio bywiogrwydd cymuned Gymraeg y ddinas yn y blynyddoedd cyffrous hynny, ac fe roddwyd llai fyth o sylw i hanes menywod y gymuned honno. Dyma gyfle felly i fwrw golwg ar fywydau menywod Cymraeg eu hiaith yng Nghaerdydd, boent ym myd busnes, addysg, y celfyddydau, neu yn wir ym maes torcyfraith, gyda Dr Dylan Foster Evans.

Beyond the Border

Hyrwyddo, annog ac adrodd straeon traddodiadol ar gyfer cynulleidfaoedd cyfoes yw nod Beyond the Border. Maent yn ‘dod â’r Byd i Gymru, ac yn cyflwyno Cymru i’r Byd’. Yn arbennig ar gyfer Tafwyl, bydd Beyond the Border yn curadu dwy sesiwn gyda’r storiwr a cherddor Guto Dafis. Mae wedi bod yn archwilio Chwedlau Cymru ers 30 mlynedd, ac yn perfformio’n rheolaidd mewn gŵyliau a lleoliadau ar hyd a lled Cymru. Bydd Guto yn adrodd detholiad o chwedlau Cymreig, gyda chân a cherddoriaeth bywiog.

Caerdydd Electro

Twinfield, Recordiau Neb ac Ani Glass bydd yn siarad gyda Gareth Potter am gerddoriaeth electronaidd Cymraeg, genre sydd mor aml yn cael ei ddiystyru, ond sydd erbyn hyn wedi ffeindio’i gwreiddiau a chyfeiriad cryf.

 

Addysg i bawb?

Addysg i bawb? Trafod heriau addysg Gymraeg yn y brifddinas. Yn rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd sy’n galw ar y cyngor i agor deg ysgol gynradd Gymraeg erbyn 2022, bydd y grŵp yn cynnal sgwrs yn trafod yr hyn sy’n atal cynnydd cyflymach ym myd addysg cynradd Caerdydd.

O’r Pedwar Gwynt

Cyfle i holi, herio, adlewyrchu a chwestiynu syniadau am y Gymru gyfoes a’i lle yn y byd gyda chylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar Gwynt.

Sioe Barti Ddu Show

Dewch i gwrdd â Barti Ddu, y môr-leidr mwyaf tanllyd, lliwgar a llwyddiannus ohonyn nhw i gyd! Beth oedd môr-ladron yn ei fwyta? Beth oedd hoff ddiod Barti Ddu? Pa reolau hynod oedd ar fwrdd ei long? Yn y sioe, cewch ddarganfod ffeithiau difyr ac annisgwyl am Barti Ddu a bywyd y môr leidr! Cyflwyno hanes Cymru i blant 6-11 oed gyda hwyl a chyffro.

Sioe Yr Arglwydd Rhys Show

Roedd y Normaniaid yn ei gasau am iddo losgi eu cestyll a dwyn eu tir – ei dir e’ yn y lle cynta’! Cyfle i gyfarfod â’r ymladdwr dewr, Yr Arglwydd Rhys, mewn perfformiad interactif wedi’i anelu at blant 6-11 oed. Cewch ddysgu mwy am y Cymro cyntaf i adeiladu castell o garreg yng Nghymru, ynghyd â chynnal yr Eisteddfod gyntaf erioed.