Mae ardal fwyd Tafwyl yn ŵyl yn ei hun – gyda thŷ bwyta dros dro Milgi yn dod draw i’r digwyddiad am y tro cyntaf, mwy o stondinau bwyd stryd nag erioed o’r blaen a digonedd o fariau. O fwyd stryd Thai, Mecsicanaidd a Groegaidd i brydau llysieuol a fîgan maethlon, a digon o opsiynau o bwdinau blasus… Mae rhywbeth at ddant pawb!

Bwyd

 • Milgi – Bydd y tŷ bwyta llysieuol poblogaidd yn dod â’u bwyty dros dro i Tafwyl am y tro cyntaf
 • Ffwrnes – Pizzas Neopolitanaidd tân coed wedi eu hysbrydoli gan Gymru a’r Eidal
 • Fritter Shack – Bwyd figan a llysieuol maethlon sy’n defnyddio’r cynhwysion gorau o Gymru
 • El Chilango Cocina Mexicana – Tacos, nachos a guacamole Mecsicanaidd blasus
 • Bodlon – Salad lliwgar a brechdanau ffres
 • Grazing Shed – Bygyrs wedi eu creu o gynhwysion Cymreig lleol
 • Welsh Creperie Co. – Crèpes melys a sawrus blasus, gan gynnwys opsiynau llysieuol
 • Meat and Greek – Bwyd stryd Groegaidd wedi ei weini’n boeth, yn syth oddi ar y siarcol
 • Brother Thai – Stondin fwyd stryd Thai o strydoedd Bangkok i ganol De Cymru
 • Fablas – Hufen Ia a sorbe a dwsinau o wahanol flasau anhygoel
 • Brodies Coffee Camper – Coffi ffres a blasus a chacennau cartref, wedi eu gweini o fan VW
 • Science Cream – Amrywiaethau o bwdinau blasus gan gynnwys brechdanau cwcis, Alasga pôb, conau candi-fflos a bomiau browni

Bariau

 • Prif Far – Bydd gan y prif far amrywiaeth eang o gwrw, lagers, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn i dorri syched yr ymwelwyr
 • Bar Syched – Yma bydd amrywiaeth o gwrw Cymreig yn cael ei werthu gan gynnwys Cwrw Tafwyl (Tomos & Lilford) sy’n cael ei fragu’n arbennig, Felinfoel, Cwrw Braf (Tomos Watkin) a Tiny Rebel
 • Bar Coctel Milgi – Bydd Milgi yn gofalu am far coctel – ac yn gweini eu coctels naturiol cartref i unrhyw un sydd angen diferyn i adfywio
 • Cavavan –Mae’r garafán seicadelig hon o’r 70au wedi cael ei thrawsnewid gyda gofal mawr i greu bar dros dro sy’n gwerthu Cava, Prosecco a Champagne