Mae’r dair ffrind o Glwyd; Non, Rachel ac Emma wedi bod yn canu gyda’i gilydd ers dyddiau’r ysgol, ac dros ugain mlynedd ers i Eden ffrwydro ar y sin bop Gymraeg gada’r glasur ‘Paid a bod ofn’, mae nhw’n ymuno gyda ni yn Tafwyl eleni eto !