Danielle Lewis

Dydd Sadwrn / Llwyfan Acwstig / 13:15 – 13:45

“Mae cerddoriaeth unigryw Danielle yn gwneud rhywbeth prin iawn yn y byd gyfansoddi – mae hi’n hyderus, hapus a llawen, mae ei chaneuon yn ysgafn, a’i gwên yn llenwi ‘stafell. Mae ganddi gynhesrwydd naturiol ac organig sy’n disgleirio drwy ei gerddoriaeth.”- Bethan Elfyn, BBC Radio Wales