Ffurfiwyd y band yn 2002 pan oedd rhai o’r aelodau yn fyfyrwyr yn y Brifysgol ym Mangor, gan brysur wneud enw iddyn nhw eu hunain fel un o fandiau ifanc mwyaf cyffrous y cyfnod, efo’u caneuon bachog a chofiadwy fel ‘Eldon Terrace’ a ‘Goleuadau Llundain’.

Ar ol cael cryn ddilyniant yn y blynyddoedd cynnar, a recordio sesiwn i BBC Radio Cymru, rhyddhawyd yr albym ‘Goleuadau Llundain’ yn 2005 – a’r sengl Nadoligaidd ‘Rhagfyr o Hyd’ yn 2006.

Wedi sawl blwyddyn o berfformio ar brif-lwyfannau Cymru, cafodd y band seibiant yn 2010 pan fanteisiodd Dan ar y cyfle i ganolbwyntio ar ei brosiect unigol, gan ryddhau yr albym ‘Tro Ar Fyd’ yn 2009 – a threulio cyfnod yn perfformio yn y sioe ‘The Commitments’ yn y West End yn Llundain, ac ymddangos yn y ffilm ‘Muppets Most Wanted’.

Gyda chynnig i ail-ffurfio ar gyfer gig yn y Saith Seren, Wrecsam yn ar ddechrau 2017 yn profi’n ormod o demtasiwn, daeth y band nol at eu gilydd, ychydig yn hyn ac aeddfetach – ond gyda swn ac egni ffres wedi 7 mlynedd o seibiant. Rhyddhawyd y sengl ‘Mesur y Dyn’ cyn cael haf prysur arall o gigio , efo mwy i ddilyn yn 2018 a thu hwnt