Ar Ddydd Miwsig Cymru, pleser yw cyhoeddi dyddiad a chartref dros dro Tafwyl 2017.

Bydd Gŵyl Gymraeg Caerdydd yn cael ei chynnal ar Orffennaf 1 a 2, a hynny yng Nghaeau Llandaf yn hytrach na Chastell Caerdydd am flwyddyn.

Bydd y castell yn cael ei ddefnyddio gan UEFA wrth i Gaerdydd groesawu Cynghrair y Pencampwyr i’r ddinas. Wrth ail-leoli, rydym yn falch iawn mai Caeau Llandaf sydd wedi cael ei ddewis fel cartref i’r ŵyl am y flwyddyn, ac yn edrych ymlaen at ddod â’r digwyddiad i’r ardal.

Bydd yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad 9 diwrnod o hyd; gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis, bariau a chanolfannau celf am 7 diwrnod, gan orffen gyda’r prif ddigwyddiad yng Nghaeau Llandaf dros y penwythnos olaf.

Bydd yr ŵyl yng Nghaeau Llandaf yn parhau i ddod a’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd; ynghyd ag ardal bwyd stryd fawr.

Bydd mynediad i’r ŵyl yn rhad ac am ddim, gyda chroeso mawr i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Gymraeg.

Byddwn yn cyhoeddi rhaglen lawn Gŵyl Tafwyl yn fuan felly cadwch lygaid ar y wefan am y newyddion diweddaraf.