Gyda drost 40 o aelodau erbyn hyn, mae’r Gerddorfa Ukulele yn mynd o nerth i nerth. Sefydlwyd y gerddorfa yn 2013 tra’n cyfarfod yn wythnosol yng Nghaerdydd dan arweiniad Mei Gwynedd a Menter Caerdydd. Maent yn perfformio yn fyw pob hyn a hyn yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Dyma y pedwerydd tro i’r gerddorfa berfformio yng Ngwyl Tafwyl. Da ni’n lwcus iawn!

www.cerddorfaukulele.cymru