GORYMDAITH DATHLU 70 MLYNEDD O ADDYSG GYMRAEG

Ym mis Medi 1949 sefydlwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd. I gydnabod y cynnydd a’r diddordeb aruthrol mewn addysg Gymraeg yn y Brifddinas, sydd bellach yn cynnwys 17 o ysgolion cynradd a 3 ysgol uwchradd, cynhelir yr Orymdaith Ddathlu ar Ddydd Sadwrn 21ain o Fehefin. Mae croeso cynnes i gyfeillion a disgyblion – yr hen a’r newydd i ymuno â’r orymdaith.

Lleoliad: Rhodfa Edward VII ger Neuadd y Ddinas

Amser : 9:30

_____________________________________________________________________________

GŴYL IFAN

Gŵyl ganol haf blynyddol Cwmni Dawns Werin Caerdydd. Bydd gorymdaith o ddawnswyr gwerin a cherddorion yn gadael Gwesty’r Angel am 11.00 gan aros i ddawnsio mewn gwahanol leoedd yng nghanol y ddinas gan gyrraedd Neuadd y Ddinas am 12.00 i godi’r pawl haf.  Ceir dawnsio o amgylch canol y ddinas gan ddechrau am 14:00 cyn gorffen o flaen Neuadd y Ddinas tua 16:30 lle ceir mwy o ddawnsio a lle gostyngir y pawl haf. Bydd twmpath a bwffe poeth yng Ngwesty’r Angel gyda’r nos, gan ddechrau am 19:00. Cost ar gyfer y twmpath a’r bwffe poeth: £15.00

______________________________________________________________________________

DIRTY POP

Noson o ddawnsio yw nos Sadwrn! Llawr gwaelod Clwb Ifor fydd cartref Dirty Pop, gyda’r DJs Ian Cottrell & Esyllt Williams wrth y llyw, yn dod â phop electronig ac anthemau disgo yn fyw! Ar yr ail lawr bydd Mr Potter a’i ddisgo yn atseinio yn sŵn caneuon jump-jive, soul, funk a blues disco. Os mai anthemau indie yw’r genre i chi, ewch fyny i’r trydydd llawr!

Lleoliad : Clwb Ifor Bach, Stryd Womanby

Amser : 22:00

Cost: £10 – www.clwb.net Nifer cyfyngedig o docynnau ar gael o flaen llaw. Mwy o docynnau ar gael wrth y drws. Mynediad olaf am 2yb.