HELFA DRYSOR CARNHUANAWC

Helfa Drysor ddifyr ac addysgiadol ar droed o amgylch ardal Cathays gyda’r arweinydd Keith Bush, o dan nawdd Cymdeithas Carnhuanawc. Croeso cynnes i bawb!

Lleoliad : Cwrdd yn yr Woodville (Woodville Road)

Amser : 18:30

Cost: Am ddim