BORE COFFI I DDYSGWYR

Ymunwch am sgwrs ddifyr yng nghwmni ein gwestai arbennig, Rhisiart Arwel.  Tiwtor, cynhyrchydd a gitarydd clasurol o fri.  Bydd cyfle i ymarfer eich Cymraeg dros baned anffurfiol.

Lleoliad : Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

Amser : 10:30

Cost : Am Ddim

______________________________________________________________________________

DIRTY PROTEST THEATRE YN CYFLWYNO… PROTEST FUDR!

Noson o sgwennu newydd

BYDD YN DDEWR! 

Mae Dirty Protest yn hapus iawn i fod nôl yn rhan o fwrlwm Tafwyl eleni gyda chwe drama fer chwareus newydd gan amryw o ddramodwyr cyfoes a chyffrous o Gymru.

Ers ei sefydlu yn 2007, mae Dirty Protest Theatre wedi gweithio gyda dros 200 o ysgrifenwyr o Gymru gan berfformio dramâu newydd i gynulleidfaoedd mewn lleoliadau gan gynnwys tafarndai, clybiau, siop kebabs, siop trin gwallt a choedwig!

Yn dilyn llwyddiant ein cynhyrchiad diweddara, ‘How To Be Brave’ gan Sian Owen a fu ar daith ledled Cymru yn y gwanwyn, thema’r dramâu tro hwn yw ‘BYDD YN DDEWR!’

www.dirtyprotesttheatre.co.uk

Lleoliad : Mae Maria, 435 Cowbridge Road East

Amser : 19:30 (Drysau)

Cost: £6 (ar y drws)