PICNIC TEDIS TAFWYL 

Bydd tedi mwyaf adnabyddus Cymru, SuperTed a’i ffrind Sali Mali yn disgwyl yn eiddgar i’ch cyfarfod i lawr ym Mharc Mynydd Bychan lle bydd cyfle i fwynhau picnic ynghyd â chanu a dawnsio gyda Ffa-la-la! Dewch â blanced a’ch hoff dedi a byddwch siŵr i adael digonedd o amser i fynd am antur rownd y parc, lle gallwch ddarganfod pob math o ryfeddodau o reilffordd fach i anifeiliaid gwyllt.

Lleoliad : Parc Mynydd Bychan – cyfarfod ger y maes chwarae / Heath Park – meet by the playground

Amser : 11:00

Cost: Am ddim

_____________________________________________________________________________

CLONC YN Y CWTCH

Noson anffurfiol ar gyfer dysgwyr Cymraeg sydd yn cwrdd yn Chapter bob Nos Lun ar hyd y flwyddyn. Cewch fwynhau sgwrsio, ymlacio a dal fyny dros ddiod fach – cyfle da i ymarfer eich Cymraeg a chwrdd â phobl newydd.

Lleoliad: Chapter, Treganna

Amser: 19:00

Cost: Am ddim

_____________________________________________________________________________

PENDRONI

Noson lle bydd ymchwilwyr o amryw o bynciau gwahanol yn rhoi cyflwyniadau byr am eu hymchwil cyffrous. Mae’r noson yn rhad ac am ddim.

  • Beth yw cerddoriaeth ‘aruchel’?

Dr Keith Chapin, Ysgol Cerddoriaeth

  • Meddyginiaethau newydd i drechu canser: Sut i gael y ddeilen i ddisgyn? 

Athro Arwyn Tomos Jones, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Cymru

  • Ydy gwerthu bwyd iach yn arwain at ymddygiad mwy iach? Archwiliad o gost ac effeithiolrwydd cyfarwyddeb peiriannau manwerthu iach yn ysbytai Cymru

Melda Lois Griffiths, Ysgol Seicoleg

  • Wedi herwgipio ac Wedi Chwipio! Merched De Cymru yn Rhyfeloedd Napoleon

Dr Marion Löffler, Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd

Lleoliad : Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Amser : 19:00

Cost: Am Ddim

 _______________________________________________________________________

CLWB SWPER KITCHEN CLONC X TAFWYL SUPPER CLUB

Pryd o fwyd sy’n dathlu’r gorau o gynnyrch Cymreig, gyda seren MasterChef, Imran Nathoo.

Lleoliad: Dusty Knuckle, Llandaff Rd

Amser : 19:30

Cost: £40 Manylion archebu trwy @KitchenClonc