YOGA AMGUEDDFA

Pa well ffordd o gychwyn y dydd na dosbarth yoga arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy’n addas i bawb o bob oed a gallu. Dechreuwch y diwrnod wedi ymlacio’n llwyr. Ar ôl y sesiwn bydd brecwast ar gael ym mwyty’r Amgueddfa (am gost ychwanegol). Sesiwn ddwyieithog. Addasrwydd: 18+

Lleoliad : Amgueddfa Genedlaethol Cymru (mynediad trwy ddrws deheuol Theatr Reardon Smith ar Blas y Parc.)

Amser : 08:30 – 09:30

Cost: £10 – Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw : www.amgueddfa.cymru/caerdydd

____________________________________________________________________ 

CWIS CLWB CANNA

Noson hwyliog yng nghwmni Ieuan Rhys a fydd yn holi’r cwestiynau pwysig a dibwys drwy’r degawdau. Gwobr i’r tîm buddugol! Croeso i bawb.

Lleoliad : Mae Maria, 435 Cowbridge Road East

Amser : 20:00

Cost: £2 y pen

_____________________________________________________________________________

Y BWRDD

Bydd Y Bwrdd yn trawsnewid caffi’r Wild Thing yn Grangetown i fwyty nos gyda chanhwyllau, cerddoriaeth, ynghyd â’u bwydlen Figan gyntaf! Bydd y fwydlen yn cynnwys prydiau o’r canoldir a’r dwyrain canol gan ddefnyddio cynnyrch lleol a thymhorol.

Lleoliad : Wild Thing, Clare Road, Grangetown

Amser : 19:30

Cost: £28 (Rhaid archebu lle trwy’r linc yma: http://bit.ly/YBwrdd )

 _______________________________________________________________________

TWRW TAFWYL YN CYFLWYNO / PRESENTS: GWILYM, WIGWAM + MARI MATHIAS

Gig 16+ gyda rhai o artistiaid ifanc mwyaf cyffrous Cymru.

Lleoliad : Clwb Ifor Bach, Stryd Womanby

Amser : 19:00

Cost: £6 www.clwb.net