TAITH MERCHED Y WAWR 

Diogelu’r blaned i blant ein plant. Gyda’n gilydd fe wnawn wahaniaeth!

Taith hamddenol i gasglu sbwriel yn ardal Treganna yng nghwmni Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, taith sy’n rhan o broject 6000. Mi fyddwn yn casglu mewn partneriaeth â ‘Cadw Cymru’n Daclus’.

Lleoliad : Ymgynnull tu allan i Chapter

Amser : 10:30

Cost: Am ddim

_______________________________________________________________________ 

REUVIVAL

Caneuon o’r Ugeinfed Ganrif – Lugg + Potter.

Gig unigryw a hanesyddol gyda Mark Lugg a Gareth Potter. Bydd ReuVival yn mynd â chi ar daith o post-punk pigog a ffynci yr 80au, drwy electro pop a bîts hip hop, hyd at rave/techno a house Tŷ Gwydr a’u noson clwb anfarwol REU!

Lleoliad : Clwb Ifor Bach, Stryd Womanby

Amser: 22:00

Cost: £10 www.clwb.net