Cyffredniol

Cost: Mae mynediad i Tafwyl am ddim. Bydd rhai gweithgareddau yn codi ffi bach, ond mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau am ddim. Os ydych am grwydro o amgylch y castell ei hun oddi ar faes Tafwyl bydd angen talu am docyn mynediad neu wneud cais am ‘Allwedd Castell Caerdydd’.

Allwedd Castell Caerdydd: Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd gallwch wneud cais am Allwedd y Castell am un taliad o £5 yn unig sydd yn caniatáu mynediad am ddim i’r castell am dair blynedd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw holi yn Swyddfa Docynnau’r Castell gyda thystiolaeth eich bod yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd. Byddwch yn derbyn eich cerdyn Allwedd y Castell yn y fan a’r lle. Does dim angen i chi ddod â ffotograff gyda chi.

Alcohol: Mae Tafwyl wedi trwyddedu ardaloedd penodol o Gastell Caerdydd ac mae gennym bedwar bar eleni gyda llawer o gwrw, seidr, coctels, gwinoedd a gwirodydd lleol, fydd yn rhoi digonedd o ddewis i chi, ond ni fyddwch yn gallu dod â’ch alcohol eich hun ar y safle. Nid ydym wedi’n trwyddedu ar gyfer hyn, a bydd unrhyw un sy’n ceisio sleifio eu halcohol eu hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar yn cael eu chwilio ac efallai bydd gofyn iddynt adael y safle. Bydd rhaid i gwsmeriaid sydd o dan 18 oed adael safle’r ŵyl os canfyddir eu bod ag alcohol yn eu meddiant.

Gwydr: Ni chaniateir gwydr ar unrhyw ran o’r safle.

Amseroedd: Bydd maes Tafwyl yn agor am 11.00 ac yn cau am 21.00.

Hygyrchedd: Mae safle Tafwyl ei hun yn gwbl hygyrch i bawb. Ceir toiledau anabl ar faes yr ŵyl a chyflysterau newid cewyn.

Ymweld gyda Chŵn: Ni all cŵn fod ar y safle heblaw am gŵn tywys.