PRYNHAWN GWERIN TAFWYL CWPWRDD NANSI

Dyma’r ail flwyddyn i trac a Tafwyl gydweithio i gyflwyno goreuon gwerin newydd fel rhan o raglen yr ŵyl. Ar ôl sesiwn clocsio gyda Tudur Philips cewch wrando ar ddau fand, un newydd ac un hen yn ‘Sgubor Tafwyl.

Yn gyntaf daw Alaw i’r llwyfan yn hyrwyddo eu hail albwm Dead Man’s Dance. Triawd newydd o Gymru gydag aelodau o Jamie Smith’s Mabon a Celtic Guitar Journeys sydd yn adeiladu cynulleidfaoedd mawr led led y byd trwy berfformiadau hudol, cyffrous ac herfeiddiol yw Alaw. Am ragor amdanynt, cerwch i http://www.alaw-band.com/

Yna bydd yr Hwntws yn cyflwyno hen alawon De Cymru, tribannau serch a sarhad, storiau marwolaeth, cariad a mwy, i gyd yn yr hen Wenhwyseg sef tafodiaeth y Glowyr. Mae Gregg Lynn yn dod â chriw o gerddorion sydd yn troi’r chwechawd i gerddorfa werin.