Heddiw, gyda 100 diwrnod i fynd cyn penwythnos yr wyl, mae ‘line-up’ Tafwyl yn gael ei gyhoeddi. Mae’r digwyddiad yn dychwelyd i Gastell Caerdydd i ddathlu Pen-blwydd Menter Caerdydd yn 20! Mi fydd y parti eleni yn mwy nag erioed o’r blaen!

 

Candelas, Bryn Fôn, Mabon, NoGood Boyo, Band Pres Llareggub, Alys Williams, Aled Rheon, Meic Stevens, Fleur de Lys a The Gentle Good fydd ymhlith y bandiau a fydd yn perfformio yng Ngŵyl Gelfyddydol Gymraeg Caerdydd ar y 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf.

 

Meddai aelodau Band Pres Llareggub:

“Mae’n gymaint o bleser gallu dychwelyd i chwarae Tafwyl eto eleni! Mae’r band i gyd bob tro wrth ei boddau yn chwarae’r brif ddinas ac mae’r digwyddiad blynyddol yma bob tro yn arbennig! Dani efo atgofion melys o Tafwyl 2016! Mae cael gymaint o fandiau mawr y sin Gymraeg i gyd yn chwarae mewn un lle yn barti a hanner. Dani fethu aros!!”

 

Mae yna amserlen orlawn yn ein Yurt T (sydd wedi’i noddi gan Goleg Caerdydd a’r Fro) eto eleni. Pabell sy’n rhoi cyfle i berfformwyr ifanc i chwarae’n fyw, gan gynnwys Los Blancos, Wigwam a SerolSerol. Bydd nifer o berfformiadau gan fandiau newydd o ysgolion lleol Caerdydd; Glantaf, Plasmawr a Fitzalan i enwi dim ond rhai.

 

Ar ddydd Sul, bydd Trac a Chwpwrdd Nansi yn dod ynghyd i guradu prynhawn o gerddoriaeth werin yn Y ‘Sgubor. Bydd y criw yn cydlynu sesiynau unigryw gan ddod â chriw o gerddorion talentog at ei gilydd i gyflwyno perfformiadau hwyliog a chyfoes. Er mwyn enahgu ar ein prynhawn gwerin – mi fydd Mabon, Vri a NoGood Boyo yn perfformio ar y Prif Lwyfan trwy’r p’nawn Sul.

 

Dyma rhestr llawn o artistiaid sy’n perfformio: Danielle Lewis // Palenco // Patrobas // Cadno // Lleuwen // Candelas // Y Cledrau // Chroma // Band Press Llareggub // Alun Gaffey // Adwaith // Omaloma // Nogoodboyo // Aled Rheon // Mabon // Vri // Lleden // Eden // Mabli Tudur // Tecwyn Ifan // Gai Toms // Bryn Fon // Daniel Lloyd a Mr Pinc // Gareth Bonnello // Alys Williams // Glain Rhys // Meic Stevens // Welsh Whisperer // Hywel Pitts // Fleur De Lys // Ffracas // Bethany Celyn // Eady Crawford // Serol Serol // Sybs // Hyll // Wigwam // Los Blancos // Gareth Potter // Elan Evans // Garmon // Ian Cotrell // Dj Dilys

 

Yn ogystal â cherddoriaeth, bydd yr ŵyl yn parhau i ddod â’r enwau mwyaf ym myd y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd, ynghyd ag ardal bwyd stryd fawr. Bydd cynnwys llenyddol, celfyddydol, chwaraeon a chomedi i’w mwynhau ac ardal arbennig i blant.

Mi fydd Yurt Lles ar y maes eleni yn cynnig sesiynau amrywiol fel yoga, lles meddyliol, bwyta’n iach a sut i arddio mewn dinas.

Bydd mynediad i’r ŵyl yn rhad ac am ddim eto, gyda chroeso mawr i bawb – siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Gymraeg.

Bydd gŵyl ffrinj Tafwyl yn cael ei chynnal ar draws y ddinas fel rhan o’r ddathliad, gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas – mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis a chanolfannau celf – rhwng y 23ain o Fehefin a’r 1af o Orffennaf.

Er cafodd Tafwyl flwyddyn anhygoel gyda chynulleidfa o dros 38,000 o bobl yn ei mynychu llynedd yng Nghaeau Llandaf, rydym yn edrych mlaen mas draw fod i fod ‘nôl yn y Castell. Mae’r trefnwyr wedi llwyddo i greu digwyddiad unigryw ac arbennig ar gyfer y brifddinas, sydd yn ddathliad o bopeth Cymreig. Dewch i helpu ni ddathlu Penblwydd Menter Caerdydd yn 20 oed.