Mae Fleur de Lys gyda’i gilydd ers pedair blynedd bellach. Mae tri o’r hogiau yn dod o Fôn gydag un arall o ochrau Morfa Nefyn ger Penllyn. Mae ysbryd Roc a Rôl yn byrlymu drwy’r gigs niferus maen nhw wedi eu chwarae ar hyd a lled Cymru yn ogystal â thros glawdd offa. Ia, Roc a Rôl sydd wrth wraidd Fleur de Lys hefo teimlad fresh a newydd iddo, blas y retro yn gymysg a phop roc indie y degawd newydd sy’n golygu riffs bachog a geiriau gafaelgar sy’n codi’r dorf a chydio’r dychymyg. Mae Fleur de Lys yn pontio’r degawdau cerddorol, yn gyfoes tra’n dal ei gafael ar y rhythmau cyffroes sy’n glynu yn y meddwl fel geirau’r prifardd y maent yn rhannu’r un enw a fo. Tydi Fleur de Lys ddim yn fand sy’n sefyll yn llonydd ar unrhyw ystyr a nawnw ddim gadael i’r dorf sefyll yn llonydd chwaith. Sŵn byw a bywyd ydi sŵn Fleur de Lys, sŵn sy’n gweiddi yn nhafodiaith Gwlad y Medra…’Iddi, mae’n nos Sadwrn bob noson o’r wythnos hefo Fleur de Lys’.

@Fleurdelysband