Y LOLFA LÊN

Noddir gan Academi Hywel Teifi

Mae Y Lolfa Lên yn cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe 

Trwy’r penwythnos – Murlun Mawreddog Tafwyl

Galwch heibio dros y penwythnos i ysgrifennu cerdd fach gyda ni a’i gweld yn dod yn fyw o flaen eich llygaid!

Bydd yr awdur, cyflwynydd teledu a’r cartwnydd o’r Rhondda, Siôn Tomos Owen, yn defnyddio eich cerddi fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu murlun mawreddog dros y deuddydd. Bydd Casia Wiliam Bardd Plant Cymru yno ar y dydd Sadwrn,  a’r bardd Eurig Salisbury wrth law i helpu chi greu cerddi drwy’r dydd Sul.

Canllaw oed 5+. Trefnwyd ar y cyd gan Llenyddiaeth Cymru a’r Urdd.

Dydd Sadwrn

Awen Abertawe

Cyfle i glywed y Prifardd Tudur Hallam, y Prifardd Aneirin Karadog, Grug Muse a beirdd ifanc Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe yn cyflwyno eu cerddi ac yn trafod sut mae dysgu’r grefft.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi 

Y Talwrn

Bydd rhaglen arbennig o Y Talwrn (BBC Radio Cymru) yn cael ei recordio yn y Lolfa Lên. Dewch i weld eich hoff feirdd yn mynd benben â’i gilydd a cheisio swyno’r Meuryn Ceri Wyn Jones.

Codi Llais

Bydd Menna Machreth, golygydd y gyfrol ffeministaidd newydd Codi Llais (Y Lolfa), yn cadeirio sesiwn ar brofiadau merched yng Nghymru heddiw. Bydd nifer o’r cyfranwyr i’r gyfrol yn ymuno â Menna.

Mewn cydweithrediad â gwasg Y Lolfa 

Rhyfel Teulu Cymreig

Dr Gethin Matthews o Adran Hanes Prifysgol Abertawe yn trafod ei lyfr newydd sy’n casglu ynghyd lythyrau tri brawd o Abertawe a fu’n filwyr yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a’r hyn mae’r llythyrau’n eu datgelu am agwedd cymdeithas at hunaniaeth cenedlaethol, rhyfel, gwrywdod a chariad teuluol.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi 

Datblygu Drama Newydd

Wyn Mason, enillydd y Fedal Ddrama a myfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, yn trafod crefft y dramodydd.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi 

 

Dydd Sul

Tu ôl i’r Gôl

Dr Simon Brooks o Academi Morgan Prifysgol Abertawe yn trafod ei lyfr newydd am bêl-droed, cymdeithas a Chymru.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi 

Rhyddhau’r Cranc

Bydd Malan Wilkinson yn trafod ei chyfrol newydd, Rhyddhau’r Cranc (Y Lolfa), ac yn sôn am ei phrofiadau gydag iselder, iechyd meddwl ac ymdopi â digwyddiadau anodd yn ei bywyd.

Mewn cydweithrediad â gwasg Y Lolfa

Beirdd // Beats

Dangosiad o ffilmiau byrion Beirdd // Beats, a sgwrs gyda’r cynhyrchydd-gyfarwyddwr Griff Lynch. Mae Beirdd // Beats yn gyfres o ffilmiau byrion yn seiliedig ar gerddi cyfoes Cymraeg a gynhyrchwyd ar gyfer y platfform digidol Hansh.

Mewn cydweithrediad ag S4C 

Llais y Llun

Cywaith creadigol unigryw yn plethu gwaith celf y diweddar Aneurin Jones ac ysgrifennu Caryl Lewis. Trwy gyfres o 12 darlun a thrac sain, cewch eich cludo ar daith o gwmpas cefn gwlad gorllewin Cymru, a phrofi pobol y tir yn eu gogoniant a’u gwendid. Lleisiau pobl dalgylch Aberteifi sydd i’w clywed yn yr ymsonau, sgetsys a straeon byrion. Bydd rhai ohonynt yn ddarlleniadau byw o’r llwyfan. Bydd sgwrs yn dilyn y cyflwyniad, gyda mab Aneurin, Meirion Jones yn ymuno.

Cafodd y prosiect ei gomisiynu’n wreiddiol gan Gŵyl y Cynhaeaf, Aberteifi, a dyma’r eilwaith yn unig iddo gael ei gyflwyno’n fyw. Cynhyrchwyd y traciau sain gan Wyn Jones a Lee Mason o Recordiau Fflach.

Mewn cydweithrediad â Gŵyl y Cynhaeaf 

Enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2018

Yn dilyn seremoni fawreddog Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn y Tramshed, Caerdydd ar 26 Mehefin, bydd rhai o’r beirniaid a’r enillwyr yn cymryd rhan mewn trafodaeth a sesiwn cwestiwn ac ateb am eu gweithiau buddugol a’r broses o ddewis yr enillwyr.