Y Llwyfan

Ymunwch yn hwyl Y Llwyfan! Cewch eich diddanu gan gerddoriaeth, dramâu a dawns! Yn ogystal â pherfformiadau gan ysgolion cynradd y ddinas, bydd criwiau Plasmawr, Glantaf, Bro Edern ac Academi Berfformio Caerdydd yn perfformio. Bydd plant bach y Cylchoedd Meithrin hefyd yn camu i’r llwyfan – yn sicr, perfformwyr ieuengaf Tafwyl! Bydd cyfle i gwrdd a chyflwynwr Cyw ar y dydd Sul!