Dysgwyr

Ydych chi’n dysgu Cymraeg neu â diddordeb mewn gwella’ch Cymraeg?  Os felly, dewch i Babell y Dysgwyr.  Mae Dysgu Cymraeg, Prifysgol Caerdydd wedi trefnu amserlen arbennig ar gyfer dysgwyr o bob lefel.

Bydd Pabell y Dysgwyr yn llawn cyffro eto eleni gyda gwesteion arbennig ar y llwyfan, celf a chrefft i’r plant, stondin llyfrau Cant a Mil Vintage, a chaffi ar agor drwy’r dydd.  Bydd llawer o gyfleoedd i ymarfer eich Cymraeg a chwrdd â dysgwyr eraill.

Ar y dydd Sadwrn, cewch fwynhau gyda’ch plant yn ystod sesiwn Stori a Chân, clywed am gyfres o lyfrau newydd sbon i ddysgwyr a chwrdd â’r canwr Aled Rheon.  Bydd cyfle i ddysgu am Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 a hefyd sesiwn am dafodieithoedd Cymraeg gyda darlithydd Prifysgol Caerdydd, Dr Iwan Rees. Dewch i holi cwestiynau i actorion Pobol y Cwm, ymuno â’r canu gyda Chôr Dysgwyr Caerdydd a mwynhewch sesiwn hwyl i ymarfer eich Cymraeg ar ddiwedd y dydd.

Ar y dydd Sul, cewch ddysgu mwy am yr awdur D. Geraint Lewis a’i lyfr newydd, DIY Welsh.  Dewch i fwynhau drama ysbrydoledig am hanes yr iaith Gymraeg gyda’r cwmni, Mewn Cymeriad, a holwch gwestiynau i banel o ddysgwyr Cymraeg Caerdydd.  Bydd cyfle hefyd i ymuno â sesiwn ar Sut i Ddysgu Geirfa gyda thiwtor Cymraeg i oedolion.