Cwtsh Babis

Noddir gan Meithrinfa Jiraff Gwyrdd 

I’r plant meithrin bydd gweithgareddau trwy gydol y penwythnos wedi eu cydlynu gan Feithrinfa’r Jiraff Gwyrdd, meithrinfa organig dwyieithog yng Nghaerdydd i blant 0-5 oed. Dewch i fwynhau sesiynau creadigol, sesiynau stori, a gweithdai amrywiol. Cyfle i’r plant fwynhau mewn sesiynau paentio creadigol a chreu gloop. Bydd gweithdai creu byrbrydau iachus a blasus ac amser stori a chân. Bydd cyfle hefyd i ddianc o fwrlwm yr ŵyl yn y gornel ymlacio – lle bydd modd bwydo a newid mewn man tawel.

Cwtsh Mudiad Meithrin

Cewch groeso cynnes draw yng nghwtsh Mudiad Meithrin.  Bydd cyfle i rieni a babis bach i gymryd rhan mewn sesiynau Arwyddo a Stori a Chân gyda swyddogion Cymraeg i Blant, felly byddwch yn barod i ganu rhigymau ac arwyddo yr un pryd!

Bydd hefyd sesiynau Amser Cylch ar gyfer y plant meithrin fydd yn rhoi blas o’r gweithgareddau amrywiol y bydd eich plentyn yn ei wneud mewn darpariaeth Cylch Meithrin. Bydd ein swyddogion cefnogi hefyd ar gael i rannu gwybodaeth bellach gyda chi ar sut a phryd i gofrestru eich plentyn mewn Cylch Meithrin lleol.