Byw yn y Ddinas

Yurt llawn trafodaethau panel, sesiynau holi ac ateb, straeon a chomedi.

Ymysg y sesiynau bydd:

Beti George yn holi Elfed Eisteddfod

Sgwrs rhwng Beti George a Phrif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol ers 1993, Elfed Roberts. Cyn hynny bu’n drefnydd y Brifwyl yn y Gogledd rhwng 1986 a 1993 – cawn glywed sut mae’r Eisteddfod wedi datblygu dros y tri degawd diwethaf. Diwedd mis Awst bydd yn ymddeol, gobeithio gwella fel golffiwr a rhoi mwy o sylw i Eirian ei wraig! Hanesion a straeon bydd yn sicr weth eu clywed!

 

Oes yna le i gelf gweledol yng Nghymru?

Ydy’r math yma o gelf gweledol wastad am fod ar y cyrion? Yn mynd yn anghof rhywle ar y ffordd rhwng y Cwt Drama a’r Lle Celf ac yn gelf i’r Cymry di-Gymraeg yn y Brifddinas yn unig? Drwy drafod y sîn gelf gweledol yng Nghaerdydd fel ac y ma’ hi heddiw, gobeithiwn ddethol a oes modd sefydlu llwyfan iddi yn y Gymraeg yn y Brifddinas? Ynteu ar y cyrion y mae ei lle hi? Trefnir y sesiwn gan Elin Meredydd

 

Connie Orff

Wedi’i hyfforddiant yn y Royal Vauxhall Tavern – Ysgol Glanaethwy y byd Drag – daw Connie Orff i Tafwyl gyda llond ei phwrs o gomedi a chaneuon am sesiwn wych o cabaret dwyieithog… a mwy! Beth bynnag fo’ch mamiaith, chi’n sicr o joio hiwmor unigryw Connie, gyda chaneuon cyfarwydd ar eu newydd wedd. “Wylit wylit Lywelyn… Wylit waed pe gwelit hon…” Clecs y Cwm, 1999

 

Ar y record

Beth yw’r gwahaniaeth yn y gerddoriaeth mae Cymry yn dewis ar gyfer Beti a’i Phobol a Desert Island Discs?  Beti George sy’n trafod hyn gyda Dr Sarah Hill o Brifysgol Caerdydd.

 

Prifddinas ble? Y Gymraeg a chynllunio yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig, a’r Cyngor wedi datgan ei fwriad i ddatblygu’r ddinas ymhellach. Ond pa le sydd i’r Gymraeg a chymunedau’r ddinas yn y cynlluniau hyn? Dewch i drafod sut gallwn greu prifddinas gall Cymru oll fod yn falch ohoni. Trefnir gan Cymdeithas yr Iaith.

 

Geiriau tywyll

Lansiad Y Düwch (Y Lolfa), nofel noir gan Jon Gower wedi ei leoli yn Ne Cymru.  sy’n llawn llofruddiaethau tywyll, gangiau o Albania a chynnwrf gwleidyddol.

 

Sut gall dysgu Cymraeg ddwblu elw eich busnes!

Mewn cyfnod byr o ddwy flynedd mae doopoll wedi dennu rhestr amlwg o gwsmeriaid byd-eang, ond yn agosach at adref defnydd doopoll o’r iaith Gymraeg sy’n sicrhau llwyddiant lleol. Bydd Steve Dimmick yn siarad drwy’r heriau a’r penderfyniadau mae ei fusnes wedi eu gwynebu i ganiatáu dennu defnyddwyr. Sesiwn bydd yn rhoi gwerth i unrhyw un sy’n rhedeg busnes eu hunain, yn enwedig os yw’r cwmni’n un gweddol newydd.

 

‘Y Wawr’ dathliad o newyddiaduriaeth yn y Gymraeg

Yn dilyn cyhoeddiad 200fed rhifyn ‘Y Wawr’, dyma gyfle i drafod gohebu a newyddiaduriaeth gan ac i fenywod yn Gymraeg yng Nghymru heddiw.  Ceir panel o fenywod sydd â phrofiad helaeth yn y maes, gan gynnwys Golygydd newydd y Wawr. Trefnir gan Merched y Wawr

 

Y bardd hip hop

Bydd y bardd a’r rapiwr poblogaidd Aneirin Karadog yn trafod pêl droed, hip-hop a chariad brwd at eiriau gyda Jon Gower.

 

Heddwch yn y ddinas

Mae gan Gaerdydd hanes hir a pharchus o hybu heddychiaeth.  R. Alun Ifans sy’n trafod yr hanes gyda Jon Gower wrth i lyfr newydd ymddangos ar y pwnc.

 

A oes anghyfartaledd? Can mlynedd ers i rai menywod gael y bleidlais?

Cyfle i holi, herio, rhannu, adlewyrchu a chwestiynnu syniadau am fenywod dros y ganrif ddiwethaf gan fenywod o Gymru heddiw.  Bydd panel o fenywod yn rhoi eu barn a dehongli hanes ac yn ceisio rhoi awgrymiadau am y ffordd ymlaen i’r ganrif nesa’. Trefnir gan Merched y Wawr

 

Vaughan Roderick  

Bydd y gohebydd a’r sylwebydd gwleidyddol Vaughan Roderick yn trafod testunau megis blogio, dilyn helyntion y Senedd ac emynau William Williams Pantycelyn.