Cefndir

Gŵyl flynyddol yr elusen Menter Caerdydd i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl. Sefydlwyd yr ŵyl nôl yn 2006.

Mae cynulleidfa Tafwyl wedi tyfu yn aruthrol dros y blynyddoedd o ychydig dros fil o bobl yn y Mochyn Du yn ei ddyddiau cynnar, i 40,000 o bobl yng Nghastell Caerdydd yn 2018.

Daeth Tafwyl 2017 i’r brig yng Ngwobrau Cerddoriaeth Caerdydd gan fachu’r teitl ‘Gŵyl Orau Caerdydd’ yn mis Mawrth 2018.

Mae’n ddigwyddiad naw diwrnod i gyd; gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas am wythnos, gan orffen gyda’r prif ddigwyddiad yng Nghastell Caerdydd. Mae’r ŵyl yn dod â’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd; ynghyd â bwyd a diod blasus.

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Cymreig. Mae Tafwyl yn ddathliad hyfryd o’r iaith Gymraeg ac mae’n dangos ein diwylliant ar ei orau!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu

Menter Caerdydd

Yr Hen Lyfrgell
Yr Ais
Caerdydd
CF10 1BH

029 2068 9888

Aled@mentercaerdydd.cymru