SUL 2.7.17 : 11.00 – 15.00

Datblygiad cyffrous gyda’i wreiddiau yn Tŷ Gwerin yw Cwpwrdd Nansi, diolch i gyd-weithrediad Trac a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n ffordd o ddod â cherddoion gwerin i gynulleidfaoedd yng ngwyliau led led Cymru, ac mae’n dechrau gyda prynhawn o ganu, dawnsio a chwarae ar 2il Orffenaf yn Tafwyl. Mi droiwn ni Lwyfan Acwstig yr ŵyl yn lwyfan gwerin lle cewch ddysgu ambell i gân a pheth clocsio cyn ymlacio i wrando ar dri grŵp gwerin Cymraeg yng nghanol yr ŵyl.

Tudur Phillips

Bydd Tudur Philips yn rhedeg sesiwn dawns y glocsen. Pan nad yw e ar y teledu mae Tudur yn rhedeg sesiynnau clocsffit yng Nghaerdydd a’r Fro.

Morfa

Triawd o Gymry ifainc yw Morfa. Meg Eliza Cox, Osian Gruffydd a Rhys Morris yw tri o gerddorion ifanc mwyaf cyffrous a thalentog Cymru ar hyn o bryd. Maent yn chwarae alawon a chaneuon traddodiadol o Gymru a thu hwnt a hefyd yn perfformio stepio Cymreig.

Elfen

Triawd o Gaerdydd yw Elfen gyda Stacey Blythe, Helina Rees a Jordan Price Williams. Caneuon serch, trist ac hapus o Gymru a thu hwnt. Mi fydd y band yn chwarae traciau oddi ar eu albwm ddiweddaraf, Elfen.

Bethan Nia

Mae Bethan Nia yn gantores sy’n canu’r delyn. Mae hi’n cymysgu caneuon hen a newydd ac mi fydd hi’n cynnig set o’i albym newydd Between the Lines ar ôl rhedeg gweithdy dysgu caneuon gwerin Cymru ar gyfer teuluoedd.