Eleni am y tro cyntaf yn dilyn cefnogaeth gan Arts and Business Cymru a Chronfa Arian i Bawb Loteri Cymru mae disgyblion Fitzalan High, Whitchurch High, Glantaf, Plasmawr a Bro Edern wedi cydweithio gyda’r actores a chantores Tara Bethan a’r cerddor proffesiynol Mei Gwynedd i greu pump band newydd sbon i’w llwyfannau yn Tafwyl.

Dros y pythefnos ddiwethaf mae’r disgyblion blwyddyn 9 – 12, wedi cael cyfle i ddysgu sgiliau newydd yn y gweithdai gan gynnwys elfennau cynhyrchu, coreograffi a pherfformio.

Dyweddodd Rachael Morgan-Jones o Fitzalan High School;

“Am gyfle delfrydol i ddisgyblion wella eu dawn gerddorol law yn llaw ac ymarfer ychydig o Gymraeg! Os am enghraifft berffaith o’r Gymraeg yn estyn allan at ddysgwyr dwyieithog, dyma un. Plîs dewch yn ôl a chyrraedd mwy o’n disgyblion blwyddyn nesaf, mae disgyblion Fitzalan wrth eu bodd yn cofleidio ‘hen iaith’.”

Bydd y perfformiadau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn Yurt T am…

1/7/17 – 13.30 – DEFAID GLAS (Ysgol Glantaf)

1/7/17 – 14.00 – POPTY PINGS (Whitchurch High)

2/7/17 – 15.30 – CEIRW (Ysgol Bro Edern)

2/7/17 – 15.50 – MAFON (Ysgol Plasmawr)

2/7/17 – 16.15 – FITZ8 (Fitzalan High School)

I ddisgyblion Fitzalan a Whitchurch High, hwn fydd y tro cyntaf o bosib iddynt ymweld â Tafwyl i gael blas ar fywyd a diwylliant Cymraeg y Ddinas mewn awyrgylch croesawgar llawn hwyl.