Cpt Smith

Dydd Sadwrn / Prif Lwyfan / 12.20 – 12.50

Band punk amgen yw Cpt. Smith sy’n ffocysu cerddoriaeth ar gymysgedd o rythmau a synau seicadelig ynghyd ag anrhefn lwyr. Band sy’n shwr o ddenu eich sylw yn Tafwyl.