Cerddoriaeth braf yng Nghaeau Llandaf

 

Mae ‘line-up’ Tafwyl wedi ei gyhoeddi, wrth i’r digwyddiad symud i gartref dros dro yng Nghaeau Llandaf, am y tro cyntaf erioed.

Bryn Fôn, Geraint Jarman, Yws Gwynedd, Alys Williams, Kizzy Crawford, Meic Stevens, Candelas, Y Niwl, Heather Jones a The Gentle Good fydd ymhlith y bandiau sy’n perfformio yng Ngŵyl Gelfyddydol Gymraeg Caerdydd ar y 1af a’r 2il o Orffennaf 2017.

Meddai Yws Gwynedd: “Mae dathlu’r Gymraeg yn ein prif ddinas yn rhywbeth sydd yn rhaid i ni wneud yn amlach. Mae Tafwyl yn gracar o ffordd i wneud hynny a da ni’n hollol edrych ymlaen i ddod lawr i ymuno efo’r dathlu!”

Eleni bydd trydydd llwyfan dros y ddau ddiwrnod – Yurt T (wedi’i noddi gan Goleg Caerdydd a’r Fro) – sy’n rhoi cyfle i berfformwyr ifanc i chwarae’n fyw, yn cynnwys Chroma, Hyll a Mellt.

Ar brynhawn dydd Sadwrn, bydd Rêf Teulu ‘Big Fish Little Fish’ yn dod i’r ŵyl am y tro cyntaf i ddiddanu plant a’u rhieni gyda DJs, balŵns enfawr, peintio gwynebau a swigod.

Ar nos Sadwrn a nos Sul bydd Gareth Potter a Mark Lugg o’r grwp Ty Gwydr yn atgyfodu eu clwb chwedlonol, REU. Mae REU!25 yn gaddo fod yn ddathliad o gerddoriaeth electronaidd Cymraeg, gyda chymysgedd o gerddoriaeth byw a DJs gydag elfennau gweledol a digymell.

Ar ddydd Sul, bydd Trac a Chwpwrdd Nansi yn dod ynghyd i guradu prynhawn o gerddoriaeth werin. Bydd y criw yn cydlynu sesiynau unigryw gan ddod â chriw o gerddorion talentog at ei gilydd i gyflwyno perfformiadau hwyliog a chyfoes.

Meddai Huw Stephens: “Mae Tafwyl yn dod a gymaint o artistiad cerddorol anhygoel at eu gilydd i Gaerdydd bob blwyddyn. Mae’r rhestr eleni yn dangos pa mor ecelectig a diddorol ma pethe ar hyn o bryd. A bydd llwyfan Yurt T yn dod a bandiau newydd i gynulleidfa newydd. Fi’n edrych mlaen yn fawr i Tafwyl 2017!”.

Dyma’r rhestr o artistiaid sy’n perfformio: Yws Gwynedd • Geraint Jarman • Bryn Fôn • Y Niwl • Candelas • HMS Morris • Alys Williams • Cowbois Rhos Botwnnog • Cpt Smith • Meic Stevens • The Gentle Good • Omaloma • Brython Shag • Aled Rheon •  Geraint Lovgreen A’r Enw Da • Cadno • Ani Glass • Plu • Kizzy Crawford • Heather Jones • Iwan Huws • ARGRPH • Welsh  Whisperer • Alun Tan Lan • Danielle Lewis • Chroma • Hyll • Bethany Celyn • Eady Crawford • Mellt • Mabli Tudur • Cwpwrdd Nansi • Brigyn • Big Fish Little Fish • Y Gerddorfa Ukulele • REU25 •DJ Elan Evans • DJ Gareth Potter • Syr Carl Morris • Dilys • Ian Cottrell

Yn ogystal â cherddoriaeth, bydd yr ŵyl yn parhau i ddod â’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd, ynghyd ag ardal bwyd stryd fawr. Bydd cynnwys lenyddol, celfyddydol, chwaraeon a chomedi i’w mwynhau ac ardal i blant.

Bydd mynediad i’r ŵyl yn rhad ac am ddim eto, gyda chroeso mawr i bawb – siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Gymraeg.

Fel bob blwyddyn, bydd gŵyl ffrinj yn cael ei gynnal ar draws y ddinas fel rhan o Tafwyl, gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas – mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis a chanolfannau celf – rhwng y 24ain o Fehefin a’r 2il o Orffennaf.

Estynnir Prifysgol Caerdydd ei chefnogaeth i Tafwyl wrth arwyddo cytundeb i barhau i fod yn brif noddwr am y tair blynedd nesaf. Dywedodd Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor y Brifysgol: “Mae Tafwyl yn bartner amlwg i Brifysgol Caerdydd. Rydym yn falch iawn i barhau gyda’n cefnogaeth. Mae gennym rôl bwysig ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol yn ogystal â bywyd addysgiadol y ddinas. Mae Tafwyl yn darparu’r llwyfan delfrydol ar gyfer hyn”.

Cadwch lygad ar y wefan, Twitter, Instagram (@Tafwyl) a Facebook (Gŵyl Tafwyl) am y newyddion diweddaraf am #Tafwyl17