Lolfa Lên

Noddir gan Academi Hywel Teifi

Mae Y Lolfa Lên yn cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe

 

Talwrn Y Beirdd Bach

Dewch i gwrdd â’r Bardd Plant Cymru newydd! Bydd ef neu hi a’i ffrindiau yn cynnal Talwrn Y Beirdd Bach. Dau dîm, dau gapten a llwyth o odli, chwerthin, hwyl a sbri. A’r peth gorau? Chi, y plant, fydd yn penderfynu pa dîm sy’n fuddugol.

Awen Abertawe

Cyfle i glywed y Prifardd Tudur Hallam, y Prifardd Aneirin Karadog a beirdd ifanc Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe yn cyflwyno eu cerddi ac yn trafod sut mae dysgu’r grefft.

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

Cardiau Brwydro Chwedlau Cymru

Ymunwch â Huw Aaron, crëwr gêm Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymru (Atebol), am gyfle i chwarae, ac i greu eich cardiau eich hun!

Dychmygur Wladfa

Dr Geraldine Lublin o Adran Ieithoedd a Chyfieithu Prifysgol Abertawe yn trafod ei chyfrol newydd, Dychmygur Wladfa (Gwasg Prifysgol Cymru) am hunangofiannau a hunaniaeth Patagonia gyda Dr Hannah Sams o Adran y Gymraeg.

 

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

Stampio

Awr o firi llenyddol yng nghwmni golygyddion cylchgrawn a blog Y Stamp a’u gwesteion…#stampus

Gwesty Cymru

Bydd un o ffigyrau mwyaf eiconig Cymru, Geraint Jarman yn sgwrsio am ei gân wleidyddol sy’n ymddangos yn y gyfrol Rhywbeth i’w Ddweud (Barddas) yng nghwmni’r golygyddion, Marged Tudur ac Elis Dafydd.

 

Ar Ddisberod

Grug Muse, myfyriwr ymchwil yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe yn trafod ei chyfrol newydd o gerddi, Ar Ddisberod (Barddas) gyda’r Athro Brifardd Christine James.

 

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

Talwrn y Beirdd

Bydd rhaglen arbennig o Talwrn y Beirdd yn cael ei recordio yn y Lolfa Lên. Dewch i weld eich hoff feirdd yn mynd benben â’i gilydd.

 

Cyfan-dir Cymru

Yr Athro M. Wynn Thomas o Ganolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru Prifysgol Abertawe yn trafod ei gyfrol newydd o ysgrifau ar ddiwylliant a llenyddiaeth Saesneg Cymru, All That is Wales (Gwasg Prifysgol Cymru), gyda’r Athro Daniel Williams.

 

Trefnwyd gan Academi Hywel Teifi

 

Chwyldro yng Nghaerdydd, a straeon eraill

 

Ymunwch â Llyr Gwyn Lewis wrth iddo drafod ei gyfrol newydd o straeon byrion Fabula (Y Lolfa). Bydd yn rhoi sylw arbennig i ‘Adar Rhiannon’, stori garu wedi’i gosod yng Nghaerdydd y dyfodol wedi chwyldro yn y ddinas. Disgrifiwyd y gyfrol fel un sy’n ‘dilyn hynt y llithriad rhwng rhith a sylwedd’ gan Jane Aaron. Bydd Llyr yn cael ei holi gan y llenor a’r beirniad, Jon Gower.

 

 

Yurt Canolfan Mileniwm Cymru

Dawnsiwch draw i yurt hudolus Canolfan y Mileniwm i gymryd rhan mewn sessiynnau celf a chrefft a llond gwlad o ddigwyddiadau celfyddydol i’r teulu i gyd.