Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi hedfan i Candelas wrth iddynt gigio yn ddi-stop ledled Cymru. Aeth y gân ‘Rhedeg i Paris’ (a gafodd ei recordio i Radio Cymru ar gyfer ymgyrch pel-droed Cymru yn yr Ewros) a’r band i lefel “gwbl annisgwyl” meddai Osian prifleisydd y band, wrth i bron i gant a hanner o filoedd o bobl wylio’r fidio.

Mae’r band ar y funud yn brysur iawn yn y stiwdio yn gweithio ar eu trydydd albym a fydd allan  dechrau’r Haf. “Da ni erioed ‘di rhoi gymaint o amser a gwaith i mewn i albym o’r blaen felly da ni mor gyffroes i chwarae’r stwff newydd yn fyw. Gan mai hon di’r dryddedd albym da nisio pob dim, o’r gerddoriaeth i’r clawr fod yn gwbwl arbennig”.

@candelasband