Yn ogystal â’r gerddoriaeth ardderchog sydd wedi ei threfnu ar gyfer yr ŵyl, mae’n argoeli i fod yn nefoedd i’r rhai sy’n ymddiddori mewn bwyd – gyda thŷ bwyta dros dro Milgi yn dod draw i’r digwyddiad am y tro cyntaf, mwy o stondinau bwyd stryd nag erioed o’r blaen,  digonedd o fariau a llwyth o sesiynau diddorol ym mhabell bwyd a diod Tafwyl – Popty.

O fwyd stryd Thai, Mecsicanaidd a Groegaidd go iawn i brydau llysieuol a figan maethlon, a digon o opsiynau o bwdinau blasus … mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Bwyd

 • Milgi – bydd tŷ bwyta llysieuol poblogaidd Caerdydd yn dod â’u pabell ymestynnol i Tafwyl am y tro cyntaf, ac yn gweini eu bwyd hyfryd sy’n seiliedig ar blanhigion i ymwelwyr yn y tŷ bwyta dros dro hwn lle bydd byrddau y tu mewn a thu allan
 • Ffwrnes – Pizzas Neopolitanaidd tân coed gyda haenau ychwanegol wedi eu hysbrydoli gan Gymru a’r Eidal
 • Fritter Shack – Bwyd figan a llysieuol maethlon sy’n defnyddio’r cynhwysion gorau a mwyaf ffres
 • El Chilango Cocina Mexicana – Tacos, nachos a guacamole Mecsicanaidd blasus
 • Caffi Bodlon – Salad, brechdanau poeth cig eidion a phorc, smwddis a chaennau cartref
 • Grazing Shed – Bygyrs i godi archwaeth wedi eu creu o gynhwysion Cymreig lleol
 • Welsh Creperie Co. – Crèpes melys a sawrus blasus, gan gynnwys opsiynau llysieuol
 • Meat and Greek – Bwyd stryd Groegaidd gwirioneddol wedi ei weini’n boeth, yn syth oddi ar y siarcol
 • Fablas – Hufen Ia a sorbedau artisanaidd a dwsinau o wahanol flasau anhygoel
 • Brodies Coffee Camper – Coffi mâl ffres a blasus a chacennau cartref, wedi eu gweini o fan VW
 • Science Cream – Amrywiaethau o bwdinau blasus gan gynnwys brechdanau cwcis, Alasga pob, conau candi-fflos a bomiau browni
 • Brother Thai – Stondin fwyd stryd Thai o strydoedd Bangkok i ganol De Cymru

Bariau

 • Prif Far – Bydd gan y prif far amrywiaeth eang o gwrw, lagers, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn i dorri syched yr ymwelwyr
 • Bar Syched – Yma bydd amrywiaeth o gwrw Cymreig yn cael ei werthu gan gynnwys Cwrw Tafwyl (Tomos & Lilford) sy’n cael ei fragu’n arbennig, Felinfoel, Cwrw Braf (Tomos Watkin) a Tiny Rebel
 • Bar Coctel Milgi – Bydd Milgi yn gofalu am far coctel – ac yn gweini eu coctels naturiol cartref i unrhyw un sydd angen diferyn i adfywio
 • Cavavan – Newydd sbon! Mae’r garafán seicadelig hon o’r 70au wedi cael ei thrawsnewid gyda gofal mawr i greu bar dros dro sy’n gwerthu cava, prosecco a siampên

Popty (Noddir gan Equinox Communications)

Ceir cyfle i flasu detholiad o gynnyrch gorau Cymru yn y Babell Bwyd a Diod. Bydd y Babell hefyd yn cynnal arddangosiadau a gweithdai coginio a sesiynau blasu a sesiynau holi ac ateb. Ymysg y sesiynau bydd:

 • Dusty Knuckle Pizza– Creu Pizza Padell Ffrio
 • Curado Bar– Creu Pintxo Cig, Caws a Pysgod
 • Be at One– Creu a blasu Coctêls
 • Science Cream– Hufen Iâ Hwyl
 • Imran Nathoo– BBC Marsterchef
 • Lufkin CoffeeRoasters – Blasu Coffi
 • Nici Beech– Cogydd ac awdur Cegin
 • Blogio Bwyd – Rhidian Dafydd, Lowri Haf Cooke, Sarah Philpot, Llio Angharad
 • Dwynwen Leonard– Creu Siocled
 • Tast Natur– Bwyd Naturiol yn y Ddinas
 • Penylan Pantry – Creu Caws Cartref
 • Lisa Fearn– Cogydd ac awdur Blas Taste
 • Y Dosbarth – Demo gyda myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro